Legat til tegnere, grafikere og illustratorer.

Svend Grams Mindelegat har som formål at yde økonomisk støtte til lovende tegnere, grafikere og illustratorer til udvikling af deres talenter, og er for denne gruppe af kunstnere Danmarks største legat.

Legatet støtter fortrinsvis forskningsprojekter, udviklingsarbejde, videreuddannelse, studier og studierejser inden for områderne tegning og industriel grafik. Vi prioriterer ansøgninger, hvor legatet kan gøre en forskel med de tilstedeværende midler.

Legatet henvender sig primært til studerende ved eller færdiguddannede fra en af de anerkendte skoler, men også til andre med tilsvarende relevant baggrund eller kvalifikationer inden for ovennævnte fag.

Legatet gives ikke til afgangsprojekter, grupperejser og materialer.

Bestyrelsens medlemmer er grafiker Poul Anker, grafisk designer MPK Karen Krarup og advokat Lars Dinesen, formand.

Søg legatet

Ansøgning sendes til Brammer Advokater, Lars Dinesen, Vesterbrogade 11A, 1. sal, 1620 København V. Senest den 15. april 2021.

Selve ansøgningen må fylde max. en A4-side. Budget samt skitser/arbejdsprøver og dokumentation skal vedlægges. Ansøgninger uden bilagsmateriale kommer ikke i betragtning.

Legatet vil blive uddelt i sommeren 2021.